Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

bobinka
0334 6a1b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viasaycheese saycheese
bobinka
9133 5507
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viasaycheese saycheese
bobinka
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viasaycheese saycheese
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viasaycheese saycheese
1371 69ac 500

serotonin - happiness, satisfaction
dopamine - love, passion, pleasure
acetylcholine - learning, memory, dreaming

Reposted fromdiegueus9 diegueus9 viasaycheese saycheese
bobinka
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viasaycheese saycheese
bobinka
3915 f63f
Reposted fromoblivions oblivions viasaycheese saycheese

April 02 2017

bobinka
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viapoche poche

April 01 2017

bobinka
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamotkaaa motkaaa

March 23 2017

bobinka

Nie użyte słowo 'kocham' gnije w sercu. Potem serce zaczyna boleć. Z niekochania.

— znalezione
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope
bobinka
Słyszałam, że można dorosnąć. Ale nigdy nie spotkałam nikogo, komu by się to udało. Bez oparcia w rodzicach łamiemy wszystkie zasady, jakie dla siebie ustanowiliśmy... Reagujemy furią, kiedy sprawy nie idą po naszej myśli... Szepczemy w ciemności naszym przyjaciołom sekrety... Szukamy pocieszenia wszędzie gdzie się da. I mamy nadzieję, wbrew całej logice, wbrew całemu doświadczeniu. Jak dzieci, nigdy nie tracimy nadziei.
— znalezione
Reposted fromNeverLoseHope NeverLoseHope
bobinka
1395 bd2b
Reposted fromkurz kurz viaNeverLoseHope NeverLoseHope
9484 6699

March 12 2017

bobinka
Kazali nam wierzyć, że miłość, ta prawdziwa, zjawia się tylko jeden raz w życiu i do tego zazwyczaj przed trzydziestym rokiem życia. Nie powiedziano nam, że miłość nie jest sterowana i nie przychodzi w ściśle określonym czasie. Kazali nam wierzyć, że każdy z nas jest połówką pomarańczy, że życie ma sens tylko wtedy, gdy znajdziemy tę drugą połowę. Nie powiedziano nam, że rodzimy się w całości, że nikt w naszym życiu nie zasługuje na to, by nieść na swoich barkach odpowiedzialność za dopełnienie naszych braków: rozwijamy się w sobie. Jeśli jesteśmy w dobrym towarzystwie, to jest to po prostu przyjemniejsze. Kazali nam uwierzyć w formułę 'dwa w jednym': dwoje ludzi, którzy myślą tak samo, zachowują się tak samo, że jedynie tak to działa. Nie powiedziano nam, że to ma swoją nazwę: anulowanie siebie; że jedynie osoby o własnej osobowości mogą budować zdrowe związki. Kazali nam wierzyć, że małżeństwo jest koniecznością i że pragnienia 'nie o czasie' muszą być stłumione. Wmówili nam, że piękni i szczupli są bardziej kochani, że ci, którzy uprawiają mało seksu są zacofani, a ci, którzy uprawiają go zbyt wiele nie są wiarygodni. Kazali nam wierzyć, że istnieje tylko jeden przepis na szczęście, taki sam dla wszystkich, i ci, którzy starają się go ominąć, skazani są na marginalizację. Nie powiedziano nam, że ten przepis nie działa, frustruje ludzi, alienuje ich i że istnieją inne alternatywy. Ach, nie powiedzieli nam nawet tego, że nikt nigdy nam tego nie wyjaśni. Każdy z nas odkryje to na własną rękę.
— john lennon.
Reposted fromrol rol viaahora ahora
3078 7ae5 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaahora ahora
2522 7368 500
Reposted fromTransfluiid Transfluiid viaahora ahora
bobinka
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viaahora ahora
bobinka
3066 f2fd
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaahora ahora

June 02 2015

bobinka
bobinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl