Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

bobinka
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaairyfairy airyfairy

February 20 2018

bobinka
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaairyfairy airyfairy
bobinka
2478 5af4 500

February 13 2018

bobinka
9373 dd0c
Zimność.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaklaudzik klaudzik
bobinka
9065 25ca
Reposted fromgaladriel galadriel viaklaudzik klaudzik
bobinka
2494 d6d3 500
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaklaudzik klaudzik

November 17 2017

bobinka
bobinka
1891 feea 500
Mike Mandel. Skyway, Santa Cruz, 1970-73
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamissyseepy missyseepy
bobinka
0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamissyseepy missyseepy
bobinka
4789 adf4 500
Reposted fromcorvax corvax viamissyseepy missyseepy
bobinka
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viamissyseepy missyseepy
bobinka

November 16 2017

bobinka
W listach z Ukrainy Karl-Joseph Zumbrunnen pisał: Wszystko, czego sobie życzymy, o czym myślimy i czego się spodziewamy, z pewnością nam się przydarzy. Sedno w tym, że zawsze za późno i zawsze jakoś inaczej.
— jurij andruchowycz "dwanaście kręgów"
Reposted frommalinowa malinowa viagone gone
bobinka
"Wszyscy chcą naszego dobra.
Nie dajmy go sobie zabrać."

/Stanisław Jerzy Lec/
Reposted fromdomitrz domitrz viagone gone
bobinka
Reposted fromtwice twice viagone gone
bobinka
Dopiero kiedy piekielnie boisz się o kogoś, kiedy niepokój nie pozwala ci oddychać, strach zatyka arterie i odbiera rozum, dopiero wtedy, moja mała, ty kochasz naprawdę.
— Krystyna Siesicka: "W stronę tamtego lasu"
Reposted frompiksele piksele viagone gone
bobinka
4248 c521
Reposted frommsvexing msvexing vianietaknie nietaknie
4425 d487
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianietaknie nietaknie
7615 03ac
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry vianietaknie nietaknie
bobinka
Jest poręcz
ale nie ma schodów
Jest ja
ale mnie nie ma
(...)
Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma
— Rafał Wojaczek
Reposted fromMissTake MissTake vianietaknie nietaknie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl