Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

bobinka
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viawiksz wiksz
bobinka
4468 5346 500
Reposted fromfrotka frotka viawiksz wiksz
bobinka
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
bobinka
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viawiksz wiksz

May 30 2017

bobinka
Niech Cię nie niepokoją
Cierpienia Twe i błędy.
Wszędy są drogi proste,
Lecz i manowce są wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi,
Gdzie indziej niż się chciało.
— Leopold Staff
Reposted frompensieve pensieve viapasseenger passeenger
bobinka
Idziemy przez ten świat samotnie, ale jeśli mamy szczęście, to przez jedną chwilę należymy do kogoś i ta jedna chwila pozwala nam przetrwać całe, wypełnione samotnością życie.
— Coelho
Reposted frommonstrum monstrum viapasseenger passeenger
bobinka
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapasseenger passeenger
bobinka
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
bobinka
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapasseenger passeenger

April 19 2017

4022 9bbf 500

aseaofquotes:

John Marsden, Darkness Be My Friend

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viamarta-s marta-s
bobinka
Although the world is full of suffering, it is full also of the overcoming of it.
http://billyjane.tumblr.com/post/182146738/although-the-world-is-full-of-suffering-it-is
— Helen Keller
Reposted frommarta-s marta-s

April 18 2017

bobinka
1692 b7b4
Reposted fromowieczkini owieczkini viaitter itter
bobinka
9264 211a 500
Reposted fromlenka024 lenka024 viaitter itter

April 17 2017

bobinka
9312 7aee 500
Bądź PARYŻANKĄ gdziekolwiek jesteś
Reposted fromcytaty cytaty viaIkuszka Ikuszka

April 16 2017

bobinka
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viagabunia gabunia

April 08 2017

bobinka
9805 4ce5
Reposted fromyannim yannim viasaycheese saycheese
bobinka
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piekny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— J.W. Goethe
bobinka
6588 6845 500
Reposted fromink ink viasaycheese saycheese
bobinka
1787 ec1b 500
Reposted fromblueberry77 blueberry77 viasaycheese saycheese
bobinka
6473 1917 500
Reposted frombluephoenix bluephoenix viasaycheese saycheese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl